Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo (ResearchCult)
www.researchcult.net

Projekti Bankës Botërore për grantet shkollore në ngritjen e kapaciteteve për mësimdhënësit
Ofrimi i trajnimit në Edukimin Inkluziv për këto shkolla:

ShFMU “Hamit Sejdiu” – Kërpimeh, Podujevë
ShFMU “Naum Veqilharxhi” – Llapashticë, Podujevë
ShFMU “Pandeli Sotiri” – Obiliq
ShFMU “Ali Kelmendi” – Barilevë, Prishtinë
ShFMU “Ardhmeria” – Ramoc, Gjakovë
ShFMU “Pjeter Pogdani” , Prishtinë
ShFMU “Ramiz Sadiku”, Pejë

IREDS launches Assessment report on current state of research capacities in Kosovo universities/Second Study

IREDS launches the assessment report which is the second edition prepared in the framework of the project: “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo – ResearchCult”, supported under the Erasmus + Capacity Building in Higher Education, financed by the European Union funds. The main aim of this assessment report is to investigate about the…

Continue Reading

Study visit at Sapienza University of Rome

𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗥𝗼𝗺𝗲 (𝗦𝗨𝗥) IREDS was part of another study visit within the “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo” – an Erasmus+ project financed by European Union, happening at the Sapienza University of Rome, Italy. The participants of this study visit are representatives of local and international higher…

Continue Reading

Roundi i dytë i punëtorive me QPS dhe OJQ

INSTITUTI IREDS në kuadër të projektit “Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të rrezikuara në Kosovë në përgjigje të Covid-19”, është duke fasilituar themelimin e një programi/Protokolli për asistencë të ndërsjellë të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruesit e shërbimeve sociale për të ofruar shërbime sociale së bashku, për grupet më të cenueshme në…

Continue Reading

Themelimi një programi/Protokolli për asistencë të ndërsjellë të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruesit e shërbimeve sociale

INSTITUTI IREDS në kuadër të projektit “Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të rrezikuara në Kosovë në përgjigje të Covid-19”, është duke fasilituar procesin e themelimit të një programi/Protokolli për asistencë të ndërsjellë të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruesit e shërbimeve sociale për të ofruar shërbime sociale së bashku, për grupet më të…

Continue Reading

Training with social workers

nstituti IREDS, në kuadër të projektit ‘’Rritja e përfshirjes sociale të fëmijëve me vonesa në zhvillim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve’’, ka realizuar aktivitetin e parë me grupin e Punëtorëve Social, së bashku me trajneren Blerina Thaçi. Në pjesën e parë, u bë prezantimi i programit dhe u diskutua mbi aspektet e migracionit, tendencat…

Continue Reading

The portfolio of counseling skills relevant for the psychologists working with target groups (children with developmental delay)

Dita e tretë e trajnimit me temën “ The portfolio of counseling skills relevant for the psychologists working with target groups (children with developmental delay) ”. Trajnerë mysafir për këtë temë ishte profesori Gjerman Olaf Dunse bashkëpunëtor i IREDS. Kësisoj edhe përfundoj trajnimin grupi i parë i Psikologëve dhe u certfifikuan. Ky trajnim u realizua…

Continue Reading

Vineland Adaptive Behaviours Scale 3 Training

IREDS, më 28 gusht, përfundoi ditën e dytë të aktiviteteve në kuadër të projektit “ Rritja e përfshirjes sociale të fëmijëve mevonesa në zhvillim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve’’. Vineland Adaptive Behavior Scales (Third Edition) ishte testi psikologjik të cilin trajneri, PhD. Florim Gallopeni e praktikoi me pjesëmarrsit përfitues të këtij projekti. Përveç qasjes…

Continue Reading

’Rritja e përfshirjes sociale të fëmijëve me vonesa në zhvillim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve

Instituti IREDS, në kuadër të projektit ‘’Rritja e përfshirjes sociale të fëmijëve me vonesa në zhvillim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve’’, sot ka realizuar aktivitetin e parë me grupin e psikologëve të rinj, së bashku me trajnerin Bujar Gallopeni. Në pjesën e parë u bë prezantimi programit dhe u diskutua mbi aspektet e migracionit,…

Continue Reading

IREDS, vazhdon bashkëpunimin me Save the Children in Kosova

IREDS, vazhdon bashkëpunimin me Save the Children in Kosova, duke qenë përfituese në kuadër të projektit “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë si reagim ndaj pandemisë Covid-19’’, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Përmes këtij projekti SciK synon të kontribuojë në një transformim efektiv të shërbimeve…

Continue Reading