IREDS launches Assessment report on current state of research capacities in Kosovo universities/Second Study

IREDS launches the assessment report which is the second edition prepared in the framework of the project: “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo – ResearchCult”, supported under the Erasmus + Capacity Building in Higher Education, financed by the European Union funds. The main aim of this assessment report is to investigate about the…

Continue Reading

IREDS, held the capacity buliding training “Non-Discrimination and Inclusive Communication” for PIN.

First, IREDS has conducted an assesment for estimating areas for emphasizing the focus of the training in the field of Non-discrimination and Inclusive Communication. Based on that, IREDS experts designed and delivered training for PIN staff in the Western Balkans to improve their ability to foster equality and respect for diversity and understand the impacts…

Continue Reading

ICNA-STA SCIENTIFIC CONFERENCE 2023. IREDS, part of the Scientific Comittee.

ABOUT THE CONERENCE Within the framework of the project “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo (ResearchCult)”, supported by Erasmus +, with funds from the European Union, the University of Prishtina “Hasan Prishtina” is organizing the “International Conference on New Achievements in Science, Technology and Arts” – ICNA-STA”. The conference is co-organized with a…

Continue Reading

Vineland Adaptive Behavior Scales (Third Edition) training

REDS, përfundoi trajnimin për ngritjen e kapaciteteve të stafit të organizatës, ‘’Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS ‘’ Vineland Adaptive Behavior Scales (Third Edition) ishte testi psikologjik të cilin trajneri, PhD. Florim Gallopeni e praktikoi me pjesëmarrsit përfitues të këtij projekti. Përveç aspektit teorik dhe qasjes praktike duke e administruar testin pjesëmarrësit…

Continue Reading

Study visit at Sapienza University of Rome

𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗥𝗼𝗺𝗲 (𝗦𝗨𝗥) IREDS was part of another study visit within the “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo” – an Erasmus+ project financed by European Union, happening at the Sapienza University of Rome, Italy. The participants of this study visit are representatives of local and international higher…

Continue Reading

Roundi i dytë i punëtorive me QPS dhe OJQ

INSTITUTI IREDS në kuadër të projektit “Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të rrezikuara në Kosovë në përgjigje të Covid-19”, është duke fasilituar themelimin e një programi/Protokolli për asistencë të ndërsjellë të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruesit e shërbimeve sociale për të ofruar shërbime sociale së bashku, për grupet më të cenueshme në…

Continue Reading

Themelimi një programi/Protokolli për asistencë të ndërsjellë të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruesit e shërbimeve sociale

INSTITUTI IREDS në kuadër të projektit “Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të rrezikuara në Kosovë në përgjigje të Covid-19”, është duke fasilituar procesin e themelimit të një programi/Protokolli për asistencë të ndërsjellë të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruesit e shërbimeve sociale për të ofruar shërbime sociale së bashku, për grupet më të…

Continue Reading

Training with social workers

nstituti IREDS, në kuadër të projektit ‘’Rritja e përfshirjes sociale të fëmijëve me vonesa në zhvillim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve’’, ka realizuar aktivitetin e parë me grupin e Punëtorëve Social, së bashku me trajneren Blerina Thaçi. Në pjesën e parë, u bë prezantimi i programit dhe u diskutua mbi aspektet e migracionit, tendencat…

Continue Reading

The portfolio of counseling skills relevant for the psychologists working with target groups (children with developmental delay)

Dita e tretë e trajnimit me temën “ The portfolio of counseling skills relevant for the psychologists working with target groups (children with developmental delay) ”. Trajnerë mysafir për këtë temë ishte profesori Gjerman Olaf Dunse bashkëpunëtor i IREDS. Kësisoj edhe përfundoj trajnimin grupi i parë i Psikologëve dhe u certfifikuan. Ky trajnim u realizua…

Continue Reading