Dita e tretë e trajnimit me temën “ The portfolio of counseling skills relevant for the psychologists working with target groups (children with developmental delay)

”. Trajnerë mysafir për këtë temë ishte profesori Gjerman Olaf Dunse bashkëpunëtor i IREDS.
Kësisoj edhe përfundoj trajnimin grupi i parë i Psikologëve dhe u certfifikuan.
Ky trajnim u realizua në kuadër të projektit: Enhancing social inclusion of children with developmental delays through capacity building of professionals and psychosocial support.
Projekti mbështetët nga USAID dhe Kingdom of the Netherlands, përmes GCERF, dhe implementohet nga ATRC.