Partnerët kryesorë të IREDS në shumë projekte janë:

=> Donatorët: Komisioni Europian, Banka Botërore, Save the Children

=> Komunat

=> Shkollat fillore dhe të mesme

=> Institucionet e arsimit të lartë

=> Organizatat Jo-qeveritare