’Rritja e përfshirjes sociale të fëmijëve me vonesa në zhvillim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve

Instituti IREDS, në kuadër të projektit ‘’Rritja e përfshirjes sociale të fëmijëve me vonesa në zhvillim nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve’’, sot ka realizuar aktivitetin e parë me grupin e psikologëve të rinj, së bashku me trajnerin Bujar Gallopeni. Në pjesën e parë u bë prezantimi programit dhe u diskutua mbi aspektet e migracionit,…

Continue Reading

IREDS, vazhdon bashkëpunimin me Save the Children in Kosova

IREDS, vazhdon bashkëpunimin me Save the Children in Kosova, duke qenë përfituese në kuadër të projektit “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë si reagim ndaj pandemisë Covid-19’’, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Përmes këtij projekti SciK synon të kontribuojë në një transformim efektiv të shërbimeve…

Continue Reading

IREDS, perfituese e granteve te ATRC

IREDS përfituese e granteve të ATRC ATRC nënshkroi marrëveshjet me përfituesit e granteve, nga 5 organizata të shoqërise civile. Grantet u mundësuan në kuadër të projektit Resilient Community Program, projekt ky i implementuar nga ATRC, si udhëheqëse e konsorciumit në partneritet me BIRN, PEN, dhe PIPS, financuar nga USAID dhe Mbretëria e Holandës, përmes GCERF.…

Continue Reading

Trajnim me Prinder

Instituti IREDS, në vazhdën e aktiviteteve, në bashkëpunim me Kopshti UNIK , realizoi me prof.Olaf Dunse, edhe një tryezë diskutimi me prindër. Në pjesën e parë të tryezës u diskutua mbi mënyat e duhura të komunikimit me fëmijë dhe si ti “lexojmë” fëmijët tanë. Pastaj, fokus të veçantë iu dha edhe fëmijërisë së hershme dhe…

Continue Reading

‘’Crregullimet e gjumit te fëmijët dhe të rriturit’’

Institutit IREDS,  realizoi trajnimin Ndërkombtarë ‘’Crregullimet e gjumit te fëmijët dhe të rriturit’’, i cili është i akredituar nga Oda e Infermierëve të Kosovës. Trajnimi u mbajt nga Olaf Dunse, docent dhe terapist me 30 vite përvojë pune me fëmijë dhe adoleshentë. Në pjesën e parë u diskutua mbi çrregullimet e gjumit tek fëmijët dhe…

Continue Reading

Trajnim Ndërkombtar ‘’ Çrregullimet e gjumit te fëmijët dhe të rriturit’

Instituti IREDS, organizon trajnimin Ndërkombtar ‘’ Çrregullimet e gjumit te fëmijët dhe të rriturit’’, i cili është i akredituar nga Oda e Infermierëve të Kosovës. Trajnimi do të mbahet nga Olaf Dunse, docentë dhe terapistë nga Gjermania, me mbi 30 vite përvojë pune me fëmijë dhe adoleshentë. Pjesëmarrja aktive vlerësohet: 10 pikë Pjesëmarrja pasive vlerësohet: 8…

Continue Reading

IREDS, hap thirrje për trajnime pa pagesë në fushën e shërbimeve të kujdesit psiko-social

IREDS, në kuadër të projektit ‘’Rritja e punësimit të të rinjve në Kosovë përmes trajnimit dhe mbështetjes së themelimit të bizneseve te reja (start-ups) në shërbimet e kujdesit psiko-social’’, projekt i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) hap thirrje për trajnim në modulet: 1. Trajnim për Vlerësimet dhe Intervenimet Psikologjike. 2. Trajnim…

Continue Reading

IREDS, realizon fazën e mentorimit ne kuadër të projektit “My career from 02 Hero”

Instituti IREDS, në kuader të projektit“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti takime individuale me pjesëmarrësit duke i prezantuar raportin e pyetësorit të Holland. Mentorimi individual kishte për qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve për profesionet potenciale që iu përshtaten dhe për t’ju ofruar një kuptim më të mirë të mundësive për karrierë. Ky…

Continue Reading