ICNA-STA SCIENTIFIC CONFERENCE 2023. IREDS, part of the Scientific Comittee.

ABOUT THE CONERENCE Within the framework of the project “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo (ResearchCult)”, supported by Erasmus +, with funds from the European Union, the University of Prishtina “Hasan Prishtina” is organizing the “International Conference on New Achievements in Science, Technology and Arts” – ICNA-STA”. The conference is co-organized with a…

Continue Reading

Vineland Adaptive Behavior Scales (Third Edition) training

REDS, përfundoi trajnimin për ngritjen e kapaciteteve të stafit të organizatës, ‘’Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS ‘’ Vineland Adaptive Behavior Scales (Third Edition) ishte testi psikologjik të cilin trajneri, PhD. Florim Gallopeni e praktikoi me pjesëmarrsit përfitues të këtij projekti. Përveç aspektit teorik dhe qasjes praktike duke e administruar testin pjesëmarrësit…

Continue Reading

Teacher Training NEW METHODOLOGIES IN TEACHING AND ASSESSMENT

The Institute for Research, Education and Social Development (IREDS) organizes training for teachers in the field of new methodologies in teaching and assessment. This training offers teachers an overview of the latest trends in the development of pre-university education, in which teaching reforms have begun in the implementation of the new Curriculum and new teaching…

Continue Reading

IREDS, conducts the Mentoring Phase in the Framework of the “My Career From 02 Hero” Project

IREDS Institute, within the framework of the project “My career from Zero to Hero”, held individual meetings with the participants presenting Holland’s questionnaire report. Individual mentoring was intended to raise participants’ awareness of potential careers that suit them and to provide a better understanding of career opportunities. This regional project is carried out by TOKA…

Continue Reading

𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗥𝗼𝗺𝗲 (𝗦𝗨𝗥)

𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗥𝗼𝗺𝗲 (𝗦𝗨𝗥) IREDS was part of another study visit within the “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo” – an Erasmus+ project financed by European Union, happening at the Sapienza University of Rome, Italy. The participants of this study visit are representatives of local and international higher…

Continue Reading

Study visit at Sapienza University of Rome

𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗥𝗼𝗺𝗲 (𝗦𝗨𝗥) IREDS was part of another study visit within the “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo” – an Erasmus+ project financed by European Union, happening at the Sapienza University of Rome, Italy. The participants of this study visit are representatives of local and international higher…

Continue Reading

The second round of workshops with Center for Social Work and NGOs

The IREDS INSTITUTE within the project “Strengthening the provision of social services for the most vulnerable groups in Kosovo in response to Covid-19”, is facilitating the establishment of a program/Protocol for mutual assistance of PSCs and NGO providers of social services to provide social services together, for the most vulnerable groups in Kosovo, namely the…

Continue Reading

Roundi i dytë i punëtorive me QPS dhe OJQ

INSTITUTI IREDS në kuadër të projektit “Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të rrezikuara në Kosovë në përgjigje të Covid-19”, është duke fasilituar themelimin e një programi/Protokolli për asistencë të ndërsjellë të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruesit e shërbimeve sociale për të ofruar shërbime sociale së bashku, për grupet më të cenueshme në…

Continue Reading