Instituti IREDS, organizon trajnimin Ndërkombtar ‘’ Çrregullimet e gjumit te fëmijët dhe të rriturit’’, i cili është i akredituar nga Oda e Infermierëve të Kosovës.
Trajnimi do të mbahet nga Olaf Dunse, docentë dhe terapistë nga Gjermania, me mbi 30 vite përvojë pune me fëmijë dhe adoleshentë.
Pjesëmarrja aktive vlerësohet: 10 pikë
Pjesëmarrja pasive vlerësohet: 8 pikë
Kohëzgjatja: Trajnimi do të mbahet më datën 14 Maj (grupi i parë), dhe më datën 17 Maj (grupi i dytë). Sesionet do të fillojnë nga ora 10:00 – deri 16:00.
Cmimi: 50 euro(40 eu me zbritje deri me 1 Maj). Për pjesëmarrësit të cilët realizojnë pagesën e trajnimit deri më datën 1 Maj do të kenë 20 % zbritje!
Pagesa mund të realizohet përmes llogarisë bankare(NLB) : 1701001600094948 (EUR) apo
fizikisht në zyret e IREDS duke kontaktuar në : +383 49 676 975/ [email protected]
Target grupi: Në programin e trajnimit mund të aplikojnë dhe certifikohen pjesëmarrës që vijnë nga fusha e Psikologjisë, Logopedise, Punëtorë Social, Psikiater etj.
Trajnimi do të fokusohet në rritje të nivelit të njohurive si dhe ofrim të qasjeve praktike terapeutike për trajtimin e crregulimeve të gjumit tek fëmijët dhe të rriturit.