Sot, Instituti IREDS, ne kuader te projektit
“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti Modulin e pare ”Identifikimi i kapaciteteve personale, interesave, dhe aftësive të marrjes së vendimeve në lidhje me karrierën”.

Trajnimi kishte qasje interaktive per te identifikuar faktoret influencues ne vendimarrjen e te rinjve per karriere dhe meton te kontribuoje ne pergaditjen te rinjve per aplikim ne vende te punes. Ne pjesen e dyte te trajnimit u administrua pyetesori i Holland, ku ne baze te rezultateve do te perpilohet raport individual per secilin pjesemarres.

Ky projekt rajonal realizohet nga TOKA ne Kosove ne bashkepunim me organizatat partnere, dhe mbështetet nga Bashkimi Evropian.

IREDS
TOKA

careerorientation