IREDS, në kuadër të projektit”From Zero 2 Hero” mban modulin e parë për orientimin në karrierë

Sot, Instituti IREDS, ne kuader te projektit“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti Modulin e pare ”Identifikimi i kapaciteteve personale, interesave, dhe aftësive të marrjes së vendimeve në lidhje me karrierën”. Trajnimi kishte qasje interaktive per te identifikuar faktoret influencues ne vendimarrjen e te rinjve per karriere dhe meton te kontribuoje ne pergaditjen te rinjve…

Continue Reading