Moduli u ofroi pjesëmarrësve njohuri rreth kornizës ndërkombëtare, e posaçërisht asaj vendore rreth edukimit inkluziv dhe qasjeve gjithëpërfshirëse në arsim. Pjesëmarrësit poashtu patën mundësi të reflektojnë përmes rastit studimor rreth praktikave shkollore në edukimin inkluziv.

Në vikendin në vazhdim vijon moduli i dytë “Shkolla inkluzive – vlerësimi dhe modelimi i shkollës inkluzive”.

Foto nga trajnimi