Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq

Instituti IREDS sot nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Pandeli Sotiri” në Obiliq për ofrim të trajnimeve në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës për gjithë stafin mësimdhënës të kësaj shkolle. Ky projekt financohet nga Programi i Bankës Botërore, i cili ka për  qëllim ngritjen e kapaciteteve të shkollave të arsimit…

Continue Reading

Trajnim në Programin SPSS

Instituti IREDS organizon Trajnim në SPSS (Paketa Statistikore për Shkencat Sociale). Trajnimi mbahet gjatë tri ditëve, dhe ofron 20 orë akademike. Trajnimi ofrohet për studentë (sidomos të studimeve pasdiplomike, Master dhe doktorraurë, por edhe Bachelor) të shkencave sociale, ekonomike, mjekësore, etj, personave që punojnë në organizatat e shoqërisë  civile, institucionet publike, apo nësektorin e biznesit, të cilët…

Continue Reading

Trajnime në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës

Ftesë për regjistrim! Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e edukimit inkluziv/gjithëpërfshirës. Pjesëmarrës për këtë trajnim janë të gjithë mësimdhënësit që punojnë në arsimin parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e…

Continue Reading

IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për teste nga Stoelting

IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për teste nga Stoelting IREDS nënshkruan marrëveshje të bashkëpunimit me kompaninë amerikane Stoelting, një nga kompanitë më të mëdha botërore për testime psikologjike. Me këtë rast, IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për Kosovë, për adaptimin dhe shitjen e testeve të inteligjencës Leiter, si dhe të drejten dhe eksluzivitetin…

Continue Reading