IREDS akreditohet nga MASHT për ofrim të trajnimeve për mësimdhënës

IREDS akreditohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për ofrimë të shërbimeve të trajnimit për ngritje profesionale të mësimdhënësve të cilët punojnë në shkollat e arsimit parauniversitar. Trajnimet ofrohet gjatë shërbimit me qëllim të avancimit të njohurive dhe shkathtësive të reja për të përmbushur kërkesat e ri-licencimit nga MASHT, si dhe në zhvillimin e…

Continue Reading

IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për teste nga Stoelting

IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për teste nga Stoelting IREDS nënshkruan marrëveshje të bashkëpunimit me kompaninë amerikane Stoelting, një nga kompanitë më të mëdha botërore për testime psikologjike. Me këtë rast, IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për Kosovë, për adaptimin dhe shitjen e testeve të inteligjencës Leiter, si dhe të drejten dhe eksluzivitetin…

Continue Reading