Trajnim në Programin SPSS

Instituti IREDS organizon Trajnim në SPSS (Paketa Statistikore për Shkencat Sociale). Trajnimi mbahet gjatë tri ditëve, dhe ofron 20 orë akademike. Trajnimi ofrohet për studentë (sidomos të studimeve pasdiplomike, Master dhe doktorraurë, por edhe Bachelor) të shkencave sociale, ekonomike, mjekësore, etj, personave që punojnë në organizatat e shoqërisë  civile, institucionet publike, apo nësektorin e biznesit, të cilët…

Continue Reading