Trajnim për mësimdhënës EDUKIMI INKLUZIV / GJITHËPËRFSHIRËS

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e edukimit inkluziv. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit inkluziv në shkollat dhe klasat e kombinuara. Me këtë rast, trajnimi fokusohet në përgatitjen…

Continue Reading

Trajnim për mësimdhënës METODOLOGJI TË REJA NË MËSIMDHËNIE DHE VLERËSIM

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e Metodologjive të reja në  mësimdhënie dhe vlerësim. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit në zbatimin e Kurrikulës së re dhe metodologjitë e…

Continue Reading