Trajnim për mësimdhënës EDUKIMI INKLUZIV / GJITHËPËRFSHIRËS

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e edukimit inkluziv. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit inkluziv në shkollat dhe klasat e kombinuara. Me këtë rast, trajnimi fokusohet në përgatitjen…

Continue Reading

Trajnim për mësimdhënës METODOLOGJI TË REJA NË MËSIMDHËNIE DHE VLERËSIM

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e Metodologjive të reja në  mësimdhënie dhe vlerësim. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit në zbatimin e Kurrikulës së re dhe metodologjitë e…

Continue Reading

IREDS – AKREDITOHET NGA MASHTI PËR TRAJNIMIN E MËSIMDHËNËSVE PËR EDUKIMIN INKULZIV DHE METODOLOGJI TË REJA NË MËSIMDHËNIE

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) e akrediton në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë programin e trajnimit për mësimdhënës filelstar dhe karrieres në fushën e Edukimit Inkluziv dhe Metodologjit të reja në Mësimdhenie. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin…

Continue Reading

Lansohet projekti “Ngritja e kulturës kërkimore në arsimin e lartë në Kosovë” ResearchCULT, IREDS me rol esencial!

Prishtinë, 24 shkurt – Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hykmete Bajrami mori pjesë në aktivitetin – Lansimi i projektit strukturor Erasmus + “Ngritja e kulturës kërkimore në arsimin e lartë në Kosovë (ResearchCult)”. Qëllimi i këtij projekti është të mbështesë ngritjen e kulturës së kërkimit në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë, si…

Continue Reading