Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq

Instituti IREDS sot nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Pandeli Sotiri” në Obiliq për ofrim të trajnimeve në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës për gjithë stafin mësimdhënës të kësaj shkolle. Ky projekt financohet nga Programi i Bankës Botërore, i cili ka për  qëllim ngritjen e kapaciteteve të shkollave të arsimit…

Continue Reading