IREDS, hap thirrje për trajnime pa pagesë në fushën e shërbimeve të kujdesit psiko-social

IREDS, në kuadër të projektit ‘’Rritja e punësimit të të rinjve në Kosovë përmes trajnimit dhe mbështetjes së themelimit të bizneseve te reja (start-ups) në shërbimet e kujdesit psiko-social’’, projekt i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) hap thirrje për trajnim në modulet: 1. Trajnim për Vlerësimet dhe Intervenimet Psikologjike. 2. Trajnim…

Continue Reading