IREDS, realizon fazën e mentorimit ne kuadër të projektit “My career from 02 Hero”

Instituti IREDS, në kuader të projektit“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti takime individuale me pjesëmarrësit duke i prezantuar raportin e pyetësorit të Holland. Mentorimi individual kishte për qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve për profesionet potenciale që iu përshtaten dhe për t’ju ofruar një kuptim më të mirë të mundësive për karrierë. Ky…

Continue Reading